Sidor

torsdag 19 maj 2016

Från förbättring till omvandling


We saw that books were being turned into e-books, blackboards were being turned into YouTube videos and lecture hall monologues were being turned into MOOCs...
...all we're really doing here is taking the same content and the same format, and bringing it out to more students - which is great... but the teaching method is still more or less the same, no real innovation there. 
(Bodekaer, 2015)

Michael Bodekaers TED talk påminde mig om undersökningen som Anna, Åsa, Birgitta och jag gjorde om digital kompetens och önskemål bland studerande och lärare. Det var ett år sen och resultat finns här:Under sommaren köpte in skolan 15 bärbara datorer och vilken lyft det blev!

Som vi upptäckte i undersökningen, alla trodde att bärbara datorer skulle leda till förbättring i pedagogiskt arbete i skolan. Och det stämmer - många studerande är mera produktiva när de får hitta en lämplig arbetsplats och jobba med en välfungerande dator.

but the teaching method is still more or less the same, no real innovation there. (Bodekaer, 2015)

Nästa utmaningen är att förändra och omvandla lärandet med hjälp av digital teknik. Det räcker inte att bara följa trender - vi håller på att skapa framtiden. Därför gillar jag Puenteduras SAMR modell:
och (ännu enklare) RAT modellen av Hughes, Thomas & Scharber:

Hur uppnår vi detta under läsåret 2016-17?
_____________________________________

Bodekaer, M. (okt 2015). This virtual lab will revolutionize science class.[video] TEDxCERN 
http://www.ted.com/talks/michael_bodekaer_this_virtual_lab_will_revolutionize_science_class


Christoffersen, C. (dec 2011), Puentedura: Lär djupare med datorns hjälp – inte snabbare. Malmö stad: Pedagog Malmö. Hämtad 20160519 från: http://pedagog.malmo.se/artiklar/puentedura-malmo/

Hughes J, Thomas R & Scharber C (2006). Assessing Technology Integration: The RAT – Replacement, Amplification, and Transformation - Framework. Hämtad 20160519 från: http://www.slideshare.net/joanhughes/hughes-scharber-site2006

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar