Sidor

lördag 8 april 2017

Information, integritet och demokrati


Datorer ger och tar - datorer används för att samla in information om våra intresse, vem vi ha kontakt med och var vi är. Information är makt och både stora företag och staten har tillgång till mer information än nånsin om oss.

Tisdag 4 april var några kursdeltagare och personal i Södertörn för att delta i en seminarium med Lina Dencek om "From Surveillance Realism to Data Justice".

Denceks forskning visar att det flesta av oss lyder av "privacy fatigue" - vi är trötta. Vi känner delvis att säkerhet och integritet är individens ansvar. Samtidigt känner vi att det är inte så mycket man kan göra för att stoppa informationsinsamling och massövervakning. Sen är det vanligt med "jag har inget att gömma i alla fall så jag är inte rädd".

Dencek argumenterar att vi behöver samlar oss och skapa starka reglering av hur personliga information används av både företag och staten. "Tekniska standard är alltid politiska", säger Dencek och vi behöver mycket dialog mellan tekniker och politiska aktiva personer. för att behålla och styrka vår demokratisk sätt att ordna samhället.

Vi som jobbar med datorteknik i Hagaberg har mer att göra än bara få saker att fungera. Nya dataskyddsregler ge en viss trygghet för våra kursdeltagare. Men jag tror att vi kan göra mer för att sprida kunskap om hur man kan åtminstone förminska onödig övervakning och spridning av personlig information. Det är första steget till att bidra till ett samhälle där vi alla är mer medvetna om värdet med vår information.

Läs mer här: Dencik, L., Hintz A. & Cable J. (24 nov 2016). "Towards data justice? The ambiguity of anti-surveillance resistance in political activism." Big Data & Society
Vol 3, Issue 2. Hämtat 20170408 från: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2053951716679678.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar