Sidor

fredag 15 september 2017

Artificiell intelligens och framtiden

Intelligens handlar om olika förmågor som man är mer eller mindre bra på. Det handlar om tankeförmåga och hur snabbt och bra man förstår saker och ting. Utöver det kan man nämna förmågan att se sammanhang och att använda erfarenhet inför nya situationer.


Artificiell intelligens talar man om när en maskin, robot eller ett datorprogram lär sig “tänka” och fatta beslut utifrån erfarenheter och mål som den programmerats att försöka nå.


Med hjälp av superb igenkänning av mönster, tillgång till stora mängder data och allt kraftfullare datorer kommer AI-system mer och mer att överträffa vad människor kan åstadkomma.

Exempel på AI inom snar framtid

Tänk dig att du gör en beställning online av någon produkt. Det kan då fungera så här: att ordern tas emot och behandlas, plockas på lagret och levereras -  allt utan att någon människa varit inblandad i något av leden. På företaget du beställt av har ett system tagit emot ordern, signalerat till ett automatiserat lager där en robot plockat din order. Varan har sedan levererats ut till dig i en självkörande bil eller lastbil.


I exemplet ovan kan man sedan tänka sig att du kanske köper samma sak många gånger, t ex om du handlar mat eller förbrukningsvaror. Kanske behöver du inte ens göra en order själv, utan genom att alla dina köp tillsammans bildar ett mönster, så kan en leverans komma till dig automatiskt när du brukar behöva den. Företaget Amazon har snart redan gjort verklighet av det här.

Vad händer i stort?

Väldigt mycket i samhället och i yrkeslivet står inför stora förändringar som kan komma snabbt. Helt nya yrken kommer komma och många yrken kommer helt eller delvis försvinna. Det viktigaste man behöver lära sig är hur man snabbt skaffar ny kunskap och nya färdigheter. Om man ser glaset som halvfullt så är framtiden full av möjligheter att förbättra våra liv och ge oss nya spännande jobb, om man ser glaset halvtomt så kan vi riskera att tappa kontrollen över viktiga system som människor tidigare hanterade och bli ännu mer sårbara inför AI som inte agerar i människans bästa intresse (eller åtminstone  inte i DITT intresse).

Hur tror du att framtiden ser ut, är AI överskattat eller står vi inför en revolution? Medan du funderar på det så kan du gå in på Googles experimentsida för AI och leka lite med de projekt som finns där. Kan du få AI:n i det här programmet att gissa rätt ord (6/6) på alla dina kluddriga skisser?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar